شامپو بچه فيروز

 شامپو بچه فيروز 

در واحد تحقيق وتوسعه گروه بهداشتي فيروز جهت رسيدن به فرمولاسيون شامپو بچه اي كه علاوه برسازگاري باپوست ومو، هيچگونه اثر سوزش روي چشم نداشته باشد، همواره تلاش بسياري انجام شده است.

تفاوت شامپو بچه فيروز با شامپو هاي ديگر درpH، نوع و غلظت مواد فعال آن است. pH شامپو بچه فيروز طوری تنظيم شده كه با pH چشم مطابقت داشته و ميزان ريزش اشك را به حداقل می رساند.  ماده شوينده مورد استفاده  در شامپو بچه فيروز از نوع آمفوتری است كه ضمن شويندگی ، سازگاری بيشتری با مخاط چشم كودكان دارد. همچنين دقت نظر در تهيه مواد اوليه، رعايت اصول بهداشتي در خط توليد، جنس تجهيزات ساخت و بسته بندی، دقت توليد كننده، شرايط نگهداری محصول تا رسيدن به دست مصرف كننده نيز از عوامل مهم و موثر در كيفيت نهايی شامپوبچه فيروز می باشد.

بدين منظور همگام با تكنولوژي روزدنيا جهت انتخاب بهترين مواد اوليه، مطابق با استانداردهاي ملي ايران و استانداردهاي بين المللي  اروپا BP Pharmacopeia) (British  و امريكا USP  (United State Pharmacopeia)  آزمايشات دقيق و متعددي انجام مي گيردكه اين دقت نظردرارتقاء كيفيت شامپو نقش به سزايي دارد. علاوه برآزمايشات شيميايي، آزمايشات حساسيت هاي پوستي ومخاطي نيزروي شامپو بچه انجام مي شود تا هيچگونه اثرحساسيت روي پوست وسوزشي روي چشم نداشته باشد و بتوان با اطمينان، خاصيت  بدون اشك NO TEAR)) راجهت شامپوبچه فيروز اعلام كرد.

در آزمايشگاه سنجش حساسيت هاي پوستي ومخاطي(سوزش چشم ) واحدتحقيق وتوسعه فيروز باتوجه به محدوده كاملاملايم و غير حساسيت زايي كه جهت اين محصولات مدنظر مي باشد از روشهاي آزمايشگاهي(IN VITRO) كه درمحدوده هاي فوق جواب مناسبي داشته باشند استفاده مي گردد كه در حال حاضر در اين واحد تست هاي ذيل به اين منظور  انجام ميگيرد:

تست زئين[1][1] Zein Test

در آزمايش زئين، حساسيت زائي پوستي شامپو و مواد اوليه آن مورد ارزيابي قرار مي گيرد. در اين روش از حل شدن پروتئين ذرت كه با پروتئين موجود در پوست و مو شباهت زيادي دارد استفاده ميگردد و با استفاده ازجدولي كه نتايج روش زئين با آزمايشات جانوري(In Vivo) مقايسه شده، ميزان حساسيت زايي پوستي نمونه را مشخص مي شود.

بر روي كليه مواد اوليه از منابع مختلف اين تست انجام گرفته وموادي انتخاب مي گردندكه كاملا ملايم بوده وهيچگونه حساسيت پوستي روي پوست بچه ايجاد نكنند.

با توجه به آزمايشاتي كه در واحد تحقيق وتوسعه گروه بهداشتي فيروز انجام ميگيرد، عدد زئين به دست آمده از شامپوبچه فيروز درحد كاملا ملايم مي باشد. با توجه به استاندارد ملي شامپو به شماره 3572 كه حداكثر عدد زئين مورد قبول جهت شامپو بچه را100 اعلام كرده اعدادزئين بدست آمده از آزمايشات شامپو بچه فيروز زير50 يعني كمتر از نصف حد مجاز مي باشد. 

تست گلبول قرمز خون ( RBC[2])

آزمون RBC بر اساس پتانسيل مواد شيميايي مورد نظر در تخريب غشاي سلولي مي باشد. تخريب غشا با اندازه گيري اسپكتروفتومتري اكسي هموگلوبين آزاد شده از گلبولهاي قرمز خوني در مجاورت ماده آزمونه مورد نظر در شرايط استاندارد به دست مي آيد. در اين روش از خون تازه گوساله استفاده شده و اكسي هموگلوبين آزاد شده در مراحل هموليز و دناتوراسيون ونسبت آنها به هم معيار سنجش و مقايسه مي باشد. اين روش جهت سنجش سوزش چشم مي باشد.

 جهت انتخاب منابع تهيه مواداوليه اين آزمون بر روي مواد اوليه  انجام گرفته وموادي كه دررديف غيرحساسيت زاي چشمي باشند انتخاب مي گردند. به همين دليل شامپو بچه فيروز نيز در اين آزمايشات همواره در رديف غير حساسيت زاي چشمي بوده وچشم بچه را نمي سوزاند ودر مقايسه با شامپو بچه جانسون در يك رديف مي باشد. 

تست حساسيت روي غشا كوريو آلانتوئيك   [3] (HET-CAM)

در اين آزمون غشا كوريو آلانتوئيك تخم مرغ نطفه دار، در روز دهم كه بافتهاي عصبي و ادراك درد به وجود نيامده است از لحاظ سه واكنش خونريزي، تحليل و انعقاد پروتئين مورد بررسي قرار مي گيرد.

 با استفاده ازجداولي كه در آن نتايج روش HET-CAM  با آزمايشات جانوري (In Vivo) مقايسه شده، ميزان حساسيت زايي مخاطي نمونه را مشخص مي گردد.

جهت انتخاب منابع تهيه مواداوليه اين آزمون بر روي مواد اوليه  انجام گرفته وموادي كه دررديف غيرحساسيت زاي چشمي باشند انتخاب مي گردند. به همين دليل شامپو بچه فيروز نيز در اين آزمايشات همواره در رديف غير حساسيت زاي چشمي بوده وچشم بچه را نمي سوزاند ودر مقايسه با شامپو بچه جانسون در يك رديف مي باشد 

انواع شامپوهاي توليد شده توسط شركت فيروز به شرح ذيل ميباشد:

شامپو بچه حاوي نرم كننده

حاوي نرم كننده براي جلوگيري از وز شدن موها پس از استحمام و سهولت در شانه پذيري

مناسب براي موهاي لطيف كودكانبا رايحه اي ملايم و مطبوع

با pH خنثي،‌ فاقد هرگونه مواد صابوني و الكلي

بدون هر گونه حساسيت زايي پوستي و چشمي در آزمايشهاي حساسيت پوستي ومخاطي

بدون اشك و سوزش چشم در هنگام شستشو

مناسب براي بزرگسالاني با موهاي ظريف و حساس

مناسب براي شستشوي پلكها در هنگام تورم و التهاب

مناسب به عنوان شامپو روزانه 

شامپو بچه آلوئه ورا

عصاره گياه آلوئه ورا كه در ايران با نام هاي صبر زرد و صبر تلخ شناخته مي شود ،در درمان انواع بيماري ها مصرف مي شود. اين عصاره كه حاوي 20 نوع اسيد آمينه ي ضروري بدن و ويتامين هاي A,B12,B6,B2,C,E مي باشد براي درمان سريع سوختگي هاي پوستي واگزما كاربرد بسيارداردوسبب ملايمت اثرشامپوروي پوست سر مي گردد. 

ترميم کننده ريشه مو و کاهش دهنده التهاب پوست سر و ريزش مو و شوره سر ناشی از آن

  مناسب براي موهاي لطيف كودكان حاوي عصاره گياه آلوئه ورا با خاصيت حفظ رطوبت طبيعي مو

داراي خاصيت التيام بخشي پوست سر با رايحه اي ملايم و مطبوع

با pH خنثي،‌ فاقد هرگونه مواد صابوني و الكلي

 بدون هر گونه حساسيت زايي پوستي و چشمي در آزمايشهاي حساسيت پوستي ومخاطي

بدون اشك و سوزش چشم در هنگام شستشو

مناسب براي بزرگسالاني با موهاي خشك و صدمه ديده و پوست سر حساس و ملتهب
مناسب به عنوان شامپو روزانه 

شامپو بچه بابونه  

مناسب براي موهاي لطيف كودكان

حاوي عصاره بابونه با خاصيت روشن و درخشان كنندگي مو

داراي خاصيت آرامش بخشي پوست سر

با رايحه اي ملايم و مطبوع

با pH خنثي،‌ فاقد هرگونه مواد صابوني و الكلي

 بدون هر گونه حساسيت زايي پوستي و چشمي در آزمايشهاي حساسيت پوستي ومخاطي

بدون اشك و سوزش چشم در هنگام شستشو

مناسب براي بزرگسالاني با موهاي رنگ شده، هايلايت شده و روشن

مناسب به عنوان شامپو روزانه 

شامپو بچه ويتامينه 

مناسب براي موهاي لطيف كودكان

حاوي ويتامين E با خاصيت حفظ رطوبت طبيعي

حاوي ويتامين B5 با خاصيت تقويت ريشه و كمك به حالت پذيري ساقه مو

با رايحه ای ملايم و مطبوع

با pH خنثي،‌ فاقد هرگونه مواد صابوني و الكلي

 بدون هر گونه حساسيت زايي پوستي و چشمي در آزمايشهاي حساسيت پوستي ومخاطي

بدون اشك و سوزش چشم در هنگام شستشو

مناسب براي بزرگسالاني با موهاي صدمه ديده، موهايي با ساقه شكننده و بي حالت
مناسب به عنوان شامپو روزانه

شامپو بچه پروتئينه

امروزه در شامپوها به طور عمده از پروتئين هاي گياهي به ويژه پروتئين گندم استفاده مي شود. قسمت اعظم پروتئين گندم را ماده اي به نام گلوتن تشكيل مي دهد. براي افزايش تاثير بهينه پروتئين در فرمولاسيون معمولاً از پروتئين هيدروليز شده استفاده ميگردد. پروتئين گندم در طي هيدروليز شدن به صورت آب و مواد پروتئيني در مي آيد. اين مواد حاوي زنجيره هاي آمينواسيدي بزرگ هستند و باعث نرمي ولطافت و درخشاني مو مي شوند. 

ترميم كننده ساقه مو و نرم كننده، حاوي پرو تئين گندم

مناسب براي موهاي لطيف كودكان

حاوي پروتئين گندم با خاصيت حالت دهندگي به ساقه مو و جلوگيري از وز شدن

پس از استحمام

داراي خاصيت نرم كنندگي و درخشان كنندگي مو

با رايحه اي ملايم و مطبوع

با pH خنثي،‌ فاقد هرگونه مواد صابوني و الكلي

 بدون هر گونه حساسيت زايي پوستي و چشمي در آزمايشهاي حساسيت پوستي ومخاطي

بدون اشك و سوزش چشم در هنگام شستشو

مناسب براي بزرگسالاني با موهاي ظريف،‌ زبر و خشك ورنگ شده وصدمه ديده

مناسب به عنوان شامپو روزانه[1] Zein Test

[2]Red blood cell (RBC) haemolysis test

[3] Hen`s egg test on the chorio-allantoic membrane (HET-CAM Assay)

مطالب مرتبط

58 نظر

 1. کارشناس تحقیق و توسعه

  با سلام به شما دوست عزيز شامپو بچه فيروز به جهت ملايم بودن آن از ديرباز جهت شستشوي چشم مورد استفاده قرار مي گرفته است . فقط قبل از مصرف حتما بايد در آب حل شده و رقيق گردد و بعد از مورد استفاده قرار گيرد .

  پاسخ
 2. علي

  با سلام
  آیا هنگام شستن با شامپو باید چشم را باز کرد؟
  زمان شستشو چقدر باشد؟ متشکرم

  پاسخ
 3. کارشناس تحقیق و توسعه

  با سلام به شما مصرف کننده عزیز لازم به ذکر است در زمان شستشو اجبار و الزامی برای باز بودن چشم نیست بزرگسالان که طبق عادت چشم خود را می بندند علاوه بر این شامپو های فیروز طوری فرموله شدند که در صورت باز بودن چشم کودکان سوزشی ایجاد نشود

  پاسخ
 4. کارشناس تحقیق و توسعه

  با سلام به شما مصرف کننده عزیز جناب آقای طاها , شامپوی فیروز دارای مواد ملایم با اکتیو مناسب می باشد و منعی در جهت مصرف روزانه وجود ندارد و صدمه ای به پوست سر و مو نمیرساند .

  پاسخ
 5. کارشناس تحقیق و توسعه

  با سلام و تشکر از توجه شما مصرف کننده عزیز به محصولات فیروز انواع شامپو بچه فیروز بسیار ملایم هستند و علاوه بر اینکه برای موهای سر کودکان مناسب هستند برای بزرگسالان نیز توصیه میشود به دلایل زیر :
  ۱- با توجه به فرمول بسیار ملایم این محصول برای موهای حساس ،شکننده ، خشک و رنگ شده بزرگسالان مناسب است
  ۲- فرمول ملایم این شامپو نسبت به شامپوهای بزرگسالان برای محیط زیست بسیار مناسب تر است و آسیب کمتری به محیط زیست می زند
  بنابر موارد فوق این روزها در سراسر دنیا توصیه می شود که از محصولات بهداشتی با فرمول ملایمتر استفاده شود
  با تشکر

  پاسخ
 6. سهیلا

  Salam mamnun az saytetun… Chetori mishe mahsulatetun ro sefaresh bedim man ahle kazerun hastam va baezi az mahsula inja nist va gheymatashun ro ham
  nemidunamm lotfan javabesho baram email koinid mamnun

  پاسخ
 7. کارشناس تحقیق و توسعه

  ضمن عرض سلام و تشکر از توجه شما به محصولات فیروز به اطلاع می رساند که درفرمول ساخت شامپو بدن فیروزمواد نرم کننده و رطوبت رسان مثل گلیسیرین وجود دارد که برای پوست بدن لازم است . شامپوی سر برای پوست های حساس میتواند مناسب باشد . ولی در موارد معمول بهتر است که از شامپو بدن استفاده شود . با تشکر مجدد

  پاسخ
 8. بهار

  باسلام جدیدا شنیدم برای شستشوی صورت بزرگسال بجای صابون ازشامپوی بچه استفاده بشه بهتره آیا صحت داره یانه؟

  پاسخ
 9. کارشناس تحقیق و توسعه

  با سلام به شما مصرف کننده محترم میتوان از شامپو برای شستشوی صورت استفاده نمود زیرا شامپو ملایم تر از صابون می باشد و حساسیت زایی بسیار کمتری دارد از طرف دیگر صابونهای مناسب با ph پوست صورت به اسم پن وجود دارد که بسیار ملایم می باشند البته لازم به ذکر است که شامپو های بچه فیروز نیز بسیار ملایم و سازگار با پوست می باشند .

  پاسخ
 10. احسان حسنانی

  آیا برای بررسی ایمنی شامپو بچه فیروز و تاثیر آن در سوزش چشم از تست Draize هم استفاده می شود؟

  پاسخ
 11. کارشناس تحقیق و توسعه

  با سلام خدمت شما مصرف کننده محترم و با تشکر از توجه شما به محصولات فیروز به اطلاع می رساند تست draize یا چشم خرگوش مدتی است که سعی می شود بنا به دلایل حفظ محیط زیست و حمایت از حیوانات کمتر استفاده شود .در حال حاضر در شرکت فیروز از تستهای دقیق و حساس تری (RBC- ZEIN) استفاده می شود و افتخار شرکت گروه بهداشتی فیروز این است که تمامی این تستها را پاس می کند . با تشکر

  پاسخ
 12. لیلا

  با سلام
  من شامپو بچه فیروز رو برا شست و شوی صورتم استفاده میکنم
  ولی میخواستم بدونم ph چنده؟ یعنی ۵ یا بیشتر؟اخه جایی نزده

  پاسخ
 13. مریم

  با عرض سلام
  آیا استفاده از شامپو باز کننده ی گره ی موی کودک فیروز برای بزرگسالان منعی دارد؟
  تعداد دفعات مجاز در هفته برای موی بزرگسال چن بار است؟
  با تشکر از زحمات و محصولات خوبتان

  پاسخ
 14. کارشناس تحقیق و توسعه

  خانم لیلا با سلام خدمت شما شامپو بچه فیروز داراری فرمولاسیون خیلی ملایم و بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۳۵۷۲ می باشد و pH این محصول در محدوده استاندارد ( حدود ۶ ) می باشد و بسیار نزدیک به pH طبیعی پوست بدن می باشد . از این رو برای شستشو ی صورت مناسب است . البته پیشنهاد ما برای شستشوی صورت دو مورد ذیل نیز می باشد ۱- شامپو بدن فیروز با پوست همخوانی بهتری دارد
  ۲- صابون گلیسیرینه یا صابون کرم دار

  پاسخ
 15. کارشناس تحقیق و توسعه

  خانم مریم با سلام خدمت شما و تشکر از شما بابت توجهتان به محصولات فیروز ، شامپو نرم کننده فیروز با توجه به فرمولاسیونی که دارد و حاوی ماده نرم کننده و بازکننده گره موی سر می باشد ، مناسب برای کودکان و بزرگسالان می باشد و به دلیل فرمولاسیون بسیار ملایم مناسب برای شستشوی روزانه می باشد.
  همچنین اسپری بازکننده گره موی کودک از دیگر محصولات فیروز می باشد که بطور خاص برای بازکردن موی کودکان و بزرگسالات طراحی شده است و برای منظور شما بسیار مناسب می باشد .

  پاسخ
  1. کارشناس تحقیق و توسعه

   با سلام خدمت شما مصرف کننده محترم
   منعی برای استفاده از شامپوهای فیروز برای بزرگسالان وجود ندارد
   با تشکر

   پاسخ
 16. کارشناس تحقیق و توسعه

  با سلام خدمت شما مصرف کننده عزیز و تشکر از توجه شما به محصولات فیروز شامپو های بچه فیروز با توجه فرمولاسیون ملایمی که دارند مناسب برای بزرگسالانی که موهای صدمه دیده و رنگ شده دارند بسیار مناسب می باشند و به طور کلی برای بزرگسالان به عنوان شامپوی روزانه مناسب می باشد.

  پاسخ
 17. علي

  سلام وقت بخیر
  همه جا گفتن بعد از کراتینه کردن مو از شامپو بچه فیروز استفاده کنید اما مثل اینکه شامپو های شما با مواد کراتینه همخوانی نداره! میشه توضیح بدید لطفا

  پاسخ
 18. کارشناس تحقیق و توسعه

  با سلام خدمت شما مصرف کننده عزیز به استحضار می رساند فرمول شامپوهای فیروز بسیار ملایم هستند و اسیبی به مو نمیرسانند با این حال حتما خودتان می دانید که برای موهای کراتینه شده شامپو های مخصوص وجود دارد که بهتر است از انها استفاده شود . سوالی که وجود دارد این است که شما چگونه با ناهمخوانی شامپوی فیروز پی برده اید ؟ آیا آسیب خاصی به موهایتان رسیده است ؟ با تشکر از شما

  پاسخ
 19. الهه

  من موهامو چن هفتس کراتینه کردم.شامپوی مخصوصشو تموم کردم و چون خیلی گرونه نمیتونم حالا بخرم.میخوام بدونم شامپو بچه اثر مخربی داره روی موی کراتینه شده یا نه ؟شنیدم میگن چون خنثی س مشکلی ایجاد نمیکنه و از نظر اقتصادی هم ب صرفه س.زودتر جواب بدین من هر دو سه روز یکبار مورو با شامپو میشورم و میخوام توضیح کامل بدین در بابت اینکه ترکیبات مخربی برای موهام نداشته باشه یا اثرشو کم تر نکنه .باتشکر

  پاسخ
 20. بنفشه

  باسلام و خسته نباشید؛
  من بنفشه ۳۹ ساله هستم،از شامپوهای بچه فیروز استفاده کردم،شامپوهای خوبی هستن مخصوصا برای من که تورم پلک هم تجربه کردم و این شامپوها واقعا برای پلک متورم خوبن، اما چون من آلرژی پوستی و تنفسی دارم، بوی گل محمدی اذیتم می کنه،خیلی خوب می شد لطف کنید و شامپو بچه بدون رایحه گل هم تولید کنید برای کسانی مثل من که مشکل آلرژی دارند…
  با تشکر از شما عزیزان

  پاسخ
 21. دریا

  سلام،با تشکر از محصولات خوبتون
  ممنون میشم سریع پاسخ بدید
  من ۲۷ ساله هستم و از ۲۰ سالگی دایم تحت نظر دکتر پوست بخاطر مشکل آکنه داروهای قوی ضد آکنه مصرف کردم و پوستم بسیار حساس شده
  میخواستم بدانم برای شستشوی صورتم بهتر است از شامپو بچه استفاده کنم یا شامپو بدن بچه؟
  کدام یک برای پوست حساس بهتر است؟

  پاسخ
  1. کارشناس تحقیق و توسعه

   با توجه به حساسیت پوستتان بهتر است از شامپوی سر بچه استفاده نمایید زیرا از فرمول ملایم تری برخوردار است

   پاسخ
 22. جلیل

  با عرض سلام و خسته نباشید
  از محصولات تولید شده در مجموعه فیروز; شما کدام محصول را برای جلوگیری یا کاهش ریزش مو در بزرگسالان توصیه میکنید؟؟
  باتشکر

  پاسخ
 23. کارشناس تحقیق و توسعه

  با سلام خدمت شما مصرف کننده محترم و ممنون از توجهتون به محصولات فیروز
  شامپوهای فیروز مخصوص کودکان می باشند و فرمولاسیون بسیار ملایمی دارد و سبب ریزش مو نمیشود ولی در فرمولاسیون ، ماده موثری که سبب کاهش ریزش مو در بزرگسالان بشود وجود ندارد .
  با تشکر

  پاسخ
 24. parisa

  سلام ، من موهام معمولیه ، خیلی بار شده شامپو فیروز بزنم ولی این بینابین از صد تا شامپوی دیگه هم استفاده کردم ، ممکنه شامپو بچه موهامو تمیز نکنه و شوره بزنه یا باعث ریزش شه ؟ از الوئه ورا استفاده میکنم الان ، ولی قبلش که پروتئینه گندم میزدم ریزشم شدید شده بود

  پاسخ
 25. رویا

  با سلام
  آیا شامپو حاوی پروتئین گندم و نرم کننده ،نرم کننده ای که داره،ممکنه باعث ریزش مو بشه؟چون نرم کننده نباید به ریشه مو برسه.آیا این نرم کننده فرق میکنه ؟

  پاسخ
 26. فریبا داودنیا

  سلام خسته نباشید شامپوی موی سر فیروز را برای شستشوی صورتم استفاده میکنم خوبه؟

  پاسخ
  1. کارشناس تحقیق و توسعه

   هیچ منعی ندارد . حتی بسیاری از پزشکان شامپوی سر نرم کننده فیروز را برای شستشوی چشم توصیه میکنند . اگر بعد از شستشو احساس خشکی پوست نمودید میتوانید از کرم مرطوب کننده فیروز استفاده نمایید .

   پاسخ
 27. مصطفی

  باسلام من نیازبه شامپوی دارم کهphآن بین ۴.۵یا۵.۵باشدلطفاراهنمای کنیدواسم یک شامپوبااین خصوصیات رابه ایمیلم بفرستین.باتشکر

  پاسخ
  1. کارشناس تحقیق و توسعه

   شامپو های فیروز SLS FREE نمیباشند و دوز مصرفی این ماده در شامپوهای سر و بدن فیروز مطابق با قوانین استاندارد ملی ایران و اتحادیه اروپا میباشد .

   پاسخ
  1. کارشناس تحقیق و توسعه

   شامپو فیروز فاقد سیلیکون میباشد . در این شامپو ماده سولفات به صورت سدیم لورت سولفات مطابق با قوانین استاندارد ملی ایران و اتحادیه اروپا میباشد .

   پاسخ
  1. کارشناس تحقیق و توسعه

   با سلام خدمت شما مصرف کننده عزیز و تشکر از شما بابت توجهتان به محصولات فیروز، تمام شامپو های سر فیروز با توجه به فرمول بسیار ملایم آن برای موهای خشک مناسب هستند ولی میتوانید شامپوی پروتئینه و شامپو ویتامینه فیروز را استفاده نمایید امیدوار هستیم که نتیجه مورد نظر حاصل شود . با تشکر

   پاسخ
 28. مینا

  سلام . انتخاب من از نوزادی برای دخترم شامپو فیروز بوده. متاسفانه سری آخر به دلیل زیبا بودن ظرف شامپو مارک دیگه ای انتخاب کرد . و الان ریزش مو شدید گرفته . دوباره میرم و فیروز میگیرم . خواستم بپرسم کدام نوع شامپوی سر برای ریزش مو بهتره؟
  میشه زود جواب بدید…

  پاسخ
  1. سحر

   با سلام و خسته نباشید به کارکنان شرکت فیروز
   آیا شامپو بچه فیروز برای موهای کراتین شده مشکلی ایجاد نمیکنه؟
   اشکالی نداره که از شامپو بچه فیروزبه جای شامپو های مخصوص کراتینه استفاده کرد!؟

   پاسخ
 29. نگین

  با سلام خدمت شما
  من موهام رو کراتینه کردم
  به من توصیه کردن که از شامپو‌فاقد سولفات و سدیم کلرید استفاده کنم
  چون نمک کراتینو از بین میبره
  میخواستم بدون شامپو‌ فیروز میتونه جایگزین شامپوهای مخصوص کراتینه بشه?

  پاسخ
 30. کارشناس تحقیق و توسعه

  با سلام به شما مصرف کننده محترم
  شامپو بچه فیروز حاوی سولفات و نمک ( در حد مجاز و مطابق با استاندارد ملی و اتحادیه اروپا) میباشد بنایراین ممکن است برای موهای کراتینه مناسب نباشد .

  پاسخ
 31. سحر

  با سلام و خسته نباشید به کارکنان شرکت فیروز
  آیا شامپو بچه فیروز برای موهای کراتین شده مشکلی ایجاد نمیکنه؟
  اشکالی نداره که از شامپو بچه فیروزبه جای شامپو های مخصوص کراتینه استفاده کرد!؟

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *