درباره ما - گروه بهداشتی فیروز

گروه بهداشتی فیروز​

درباره ما

شرکت گروه بهداشتی فیروز با حدود 48 سال سابقه در حال حاضر از بزرگترین شرکتهای ایرانی میباشد که انحصارا در زمینه طراحی تولید و توزیع محصولات بهداشتی کودک فعالیت مینماید.

فرمولاسیون دقیق و پویا استفاده از مواد اولیه مرغوب و اعمال کنترل کیفی فراگیر از مزیتهای این شرکت است که در حفظ و ارتقاء آن کوشا بوده ایم. در ادامه فعالیت در سال ۱۳۸۷ نیز موفق به اخذ گواهینامه I.M.S (سیستم مدیریت یکپارجه) از شرکت U.R.S انگلستان گردیدیم.

 

48 سال

سابقه فعالیت فیروز

تاریخچه فیروز

گروه بهداشتی فیروز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات بهداشتی کودک در خاورمیانه و محبوبترین برند در میان خانواده های ایرانی است که در سال ۱۳۵۳ با مشارکت شرکت آمریکایی جانسون اند جانسون و با هدف تولید محصولات بهداشتی مادران و کودکان آغاز به فعالیت نمود و در سال 1363 به «فیروز» تغییر نام داد. در سال 1379 مالکیت گروه بهداشتی فیروز به سید محمد موسوی انتقال یافت و این شرکت به بستری برای اثبات توانمندی معلولان تبديل شد.

اکنون پس از 20 سال تلاش مستمر، گروه بهداشتی فیروز سالانه رشد قابل توجهی از لحاظ تعداد محصولات بهداشتی، تعداد نیروهای انسانی و همچنین افزایش سهم بازار داشته است و از همه مهمتر اینکه کارخانه تولیدات این شرکت به «بهشت معلولان» معروف شده و تولیدات اصلی آن عبارتند از:  عشق، امید و زندگی.

1200

تعداد پرسنل

%92

درصد معولین

140

تعداد محصولات

48

سابقه فعالیت

استانداردهای کیفی

محصولات گروه بهداشتی فیروز با دارا بودن بالاترین استانداردهای کیفی در طی تمام سالهای فعالیت، موفق شده تا با جذب اعتماد مشتریان، حضور مداومی در سبد محصولات بهداشتی خانواده ها داشته باشد. واحد کنترل کیفیت و همچنین واحد تحقیق و توسعه فیروز، از مجرب ترین و حرفه ای ترین متخصصان در ایران تشکیل شده و نقطه عطفی در تمام مجموعه های تولیدکننده محصولات بهداشتی در ایران است.

آزمایشگاه فیروز یکی از پیشرفته ترین آزمایشگاه های حوزه تولیدات محصولات بهداشتی در ایران است. تجهیزات مورد استفاده در این آزمایشگاه با برجسته ترین آزمایشگاه‌های مشابه در دنیا برابری می کند.

گروه بهداشتی فیروز تاکنون ۱۱ دوره به عنوان واحد نمونه کیفی استان قزوین و یک دوره نیز به عنوان واحد برتر کیفی در سطح کشور انتخاب شده است.

محصولات فیروز در سطح استانداردهای جهانی تولید می شود، چرا که معتقدیم کیفیت بالای محصولات حق قطعی مشتریان ماست.

دستاوردها و جوایز

گـروه بهداشـتی فیـروز در طـی سـالهای فعالیـت بـه عنـوان برتریـن تولیـد کننـده محصـولات بهداشـتی مـادر و کـودک موفـق بـه دریافـت بیـش از ۱۰۰ جایـزه، لـوح تقدیر و تندیس از جشـنواره‌ها، ادارات، انجمن‌ها و مقامات مختلف شـده اسـت.

برخی از شاخص ترین دستاوردها و جوایز:

1. کارآفرین برتر کشور در زمینه اشتغالزایی برای افراد دارای معلولیت- 2008

2. برگزیـده نخسـتین کنفرانـس و جایـزه ملـی مدیریـت فرآینـد رهبـری و سـازمان- 2016

3. دریافت تندیس برگزیده نخستین جشنواره ملی سلامت- 2016

4. برگزیده نخستین اجلاس رهبران مشتری مدار ایران- 2016

5. الگــوی موفــق جهانــی در ایجــاد اشــتغال پایــدار بــرای معلــوالن در کنگــره بین المللــی کســب وکار فراگیــر ترکیــه – 2017

6. واحد نمونه تولید ملی- 2016

7. برنده تندیس ملی مرهم، برگزیده حوزه مسؤولیت اجتماعی- 2016

8. دریافت تندیس تجلیل از شرکتهای دانش بنیان کشور-2016

9. دریافــت تندیــس کارآفرینــی از نخســتین کنگــره بینالمللــی جهــان بــدون محدودیــت – ترکیــه 2016

10. کارآفریــن برگزیــده نخســتین همایــش واحدهــای صنعتــی بــا رویکردهــای اجتماعــی کشــور- 2016

محصولات گروه بهداشتی فیروز با دارا بودن بالاترین استانداردهای کیفی در طی تمام سالهای فعالیت، موفق شده تا با جذب اعتماد مشتریان، حضور مداومی در سبد محصولات بهداشتی خانواده ها داشته باشد.

تمامی حقوق مطالب برای “گروه بهداشتی فیروز”محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.