آگهی جذب نیروی انسانی دارای محدودیت جهت موقعیت شغلی سوپروایزری

بسمه تعالی

آگهی جذب نیروی انسانی دارای محدودیت

شرکت گروه بهداشتی فیروز در نظر دارد از میان افراد دارای معلولیت جسمی (محدودیت از ناحیه یک دست و دارای توان حرکتی کامل) ساکن استانهای البرز– قزوین – لرستان – مرکزی – قم – سیستان و بلوچستان – کرمان – زنجان – هرمزگان – فارس – یزد – بوشهر – کهکیلویه و بویراحمد – گیلان – گلستان – خراسان شمالی – خراسان جنوبی و خراسان رضوی تعداد ۲۵ نفر را در سمت سوپروایزر استانی جذب نماید.

علاقه مندان می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ ضمن مطالعه شرح وظایف سوپروایزرها و شرایط مورد نظر شرکت، در صورت برخورداری از شرایط احراز، نسبت به تکمیل فرم اقدام و اعلام آمادگی نمایند.

مهلت ارسال فرم پایان یافته است.