چرخه رشد مو

چرخه رشد مو
بعد از آشنايي با ساختمان مو به فرآيند رشد مو مي پردازيم. در حقيقت تمام فوليكولهاي مو، متحمل فعاليت چرخه اي ذيل مي شوند:

  • آناژن 1 : دوره رشد موها می‌باشد.
  • كاتاژن 2 : مرحله بين آناژن و تلوژن مي باشد. در اين مرحله به علت توقف تقسيمات سلولي ، سلولهاي پياز مو تغذيه نمي شوند و پياز مو كراتينه مي شود.انتهاي مو كه در مجاورت سطح پوست است حالت چماقي مي گيرد. موی چماقی به سمت سطح پوست حركت مي كند.
  • تلوژن3در اين دوره موي چماقي كه هنوز توسط پايه بسط يافته اش در فوليكول باقي مانده است، توسط موي جديد درحال رويش ريزش مي كند. در ضمن پاپيلا از ماتريس اپيدرمال جدا مي شود و ريشه  ثانوي ساكن كوچكي ايجاد مي شود.
شكل 3  مراحل رشد موجدول 1طول مدت هر مرحله از رشد مو


فوليكول مو پس از اتمام دوره تلوژن، با رويش دروني ريشه ثانويه و بازسازي ماتريس دوباره فعال مي شود. دوره آناژن که بين 2 تا 7 سال طول می‌كشد.
پوست فرق سر يك فرد عادي حدود 100،000 فوليكول مو دارد، كه 90-85% اين موها در فاز آناژن، 5% موها در فاز كاتاژن و 10% در فاز تالوژن مي باشند. اگر تنها 1% از موهايي كه در فاز تالوژن هستند در آخرين روز اين فاز در نظر گرفته شود، به طور متوسط روزانه 50 تا 100 مو ميريزد.
عوامل مختلفی می توانند روی چرخه رشد مو اثر کنند و باعث شوند تعداد فوليكولها در هر فاز  يا مدت زمان هر فاز تغيير كند. هنگامي كه تعداد قابل توجهي از فوليكولهاي فاز آناژن وارد فاز تالوژن شوند،  ريزش مو پس از گذشت سه ماه آغاز خواهد شد. بنابراين مشکل ريزش مو زمانی آغاز مي شود که موهای ريزش يافته بيشتر و سريع تر از موهای رويش يافته جديد باشد و يا رشد موهای جديد ضعيف شود در اين حالت بعد از مدتی از تعداد کل موها کاسته شده و فرد متوجه کاهش حجم موهايش می شود .
از عواملي كه در ريزش مو دخيل هستند مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

  • تلوژن افلوويوم

استرس ميتواند عامل مهمی ريزش مو محسوب شود. يک استرس شديد باعث می شود درصد زيادی از موها در يک زمان از فاز آناژن وارد فاز تلوژن شوند و رشدشان متوقف شود. چند ماه بعد از استرس وارد شده موهای در حال استراحت دچار ريزش شده و اين ريزش به حدی شديد میباشد که باعث نگرانی فرد می شود. اين يک شرايط موقتی می باشد و طی چند ماه موهای جديد با چرخة طبيعی شروع به رشد می کنند.

 


  • آناژن افلوويوم

آناژن افلوويوم شرايطی است که درصد زيادی از موهای در حال رشد به طور ناگهانی ريزش پيدا می کنند. شيمی درمانی و راديو تراپی در درمان سرطان عامل پر قدرتی است که باعث توقف فاز رشد و ريزش مو می شود.

  • تغذيه نامناسب

کمبود ويتامين، پروتئين و آهن و … باعث ريزش شديد مو مي شوند البته اثر آنها می توانند موقت باشد و در صورتی که کمبودها اصلاح شوند ريزش مو طبيعی می شود.

 

  • فاکتورهای شيميايی

مواد شيميايی که در رنگ کردن موها ، فر کردن ، صاف کردن و دکلره استفاده می شوند می توانند باعث خشک شدن و خورد شدن موها شده وريزش موقت ايجاد کنند.

  • عدم تعادل هورمونها

به هم خوردن شرايط درونی و هورمونی بدن باعث ريزش موی شديد میشود اين موارد شامل: ديابت کنترل نشده، بيماری تيروئيد، کليه ، کبد، لوپوس، سندرم تخمدان پلی کيستيک
در اين شرايط تا درمان کامل بيماری اصلی ريزش مو ادامه خواهد داشت.

  • طاسی آندروژنتيک

معمولترين علت ريزش مو در آقايان عامل پر قدرت آندروژنتيک می باشد. همانگونه که از نام آن مشخص میباشد دو فاکتور مهم هورمون آندروژن و ژنتيک نقش اصلی را در اين ريزش مو دارند . درخانمها هم اين نوع ريزش مو ايجاد می شود ولی معمولا باعث نازک شدن مو و ريزش منتشر در سر می شود. در آقايان بعد از بلوغ به دنبال افزايش سطح هورمونهای آندروژنی نازک شدن موها و عقب رفتن موهای ناحيه پيشانی شروع می شود.

  • مينياتوری شدن

هيچ شکی وجود ندارد که هورمون تستوسترون نقش مهمی در رشد ، نحوه پراکندگی موهای بدن دارد. در سلولهای خاصی از بدن، آنزيم 5- آلفا ردوکتاز ، هورمون تستوسترون را به هورمون قوی تر دی هيدرو تستسترون تبديل می كند. پاپيلای فوليکول مو گيرنده های زيادی برای اين هورمون دی هيدرو تستسترون داشته و اين هورمون اثر مخرب برای فوليکولهای سر دارد.
دی هيدرو تسترون از طريق کوتاه کردن سيکل رشد مو باعث می شود موی ضخيم در فوليکولهای حساس موی سر به موی کرکی و نازک تبديل شود.


اين کار باعث می شود يک فوليکول قبل از رسيدن به مرحله آخر رشد به طور زودرس وارد فاز استرحت شده و رشد بيشتر آن متوقف میشود.
يک فوليکول موکه از نظر ژنتيکی حساس به آندروژن می باشد از فاز آناژن به تلوژن رسيده و سپس وارد مرحله آناژن جديد شده در حالی که کوچکتر و نازک تر و کمرنگ تر از قبل به نظر می رسد در صورتی که اين چرخه رشد معيوب چند بار تکرار شود يک موی ضخيم به موی کرکی تبديل شده و سرانجام ديگر موی قابل رويتی از اين فوليکول رشد نخواهد کرد فوليکول مو مرده و طاسی کامل می شود اين پديده کوچک سازی يا مينياتوری شدن مو ناميده می شود.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *