مدیریت فروش

picdsds87

separator22(2)

مدیریت فروش

separator22(2)

هدف تمام بنگاه های اقتصادی افزایش فروش سود آور از طریق شناسایی نیاز های بازار و مصرف کنندگان در بلند مدت می باشد ، مدیریت فروش در رسیدن به این هدف نقش مهمی را در مجموعه فعالیت های بازار یابی ایفا می کند .
عاملین توزیع امروزه بیش از گذشته قدرتی پویا در دنیای تجارت محسوب می شوند و تلاش آنها اثری مستقیم بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی دارد ، آنها محصولات را به مشتریان معرفی نموده و سفارشات فروش را که منجر به ارسال محصولات برای مشتریان می شود دریافت کرده و موقعیت محصولات را در بازار حفظ نموده و وضعیت رقبا را ارزیابی و زمینه های مو فقیت و پیشرفت شرکت را فراهم می سازند .
مدیران فروش گروه بهداشتی فیروز به تفکیک در هر حوزه با توجه به اصول و مبانی اصلی مارکتینگ ( ۱-برنامه ریزی فروش ۲-سازماندهی ساختار سازمانی ۳-تأمین به موقع منابع انسانی ۴-هدایت نیروهای فروش ۵-کنترل و نظارت بر فرآیندها ) اقدام به عرضه و توزیع محصولات در ۵ گروه کالایی می نمایند .
در حوزه های فروش پس از ایجاد و تدوین پایگاه های اطلاعاتی مرتبط و تحلیل اطلاعات با تکنیک های مختلف آماری بر اساس روندهای فروش قبلی ، پیش بینی های آتی در هر منطقه با تعیین سهمیه های فروش بین فروشندگان و عاملین فروش تعیین می گردد.

separator22(2)

بخش های مدیریت فروش:

separator22(2)