صفحه اصلی

[ld_section_title title=”مــحصــولات” alignment=”text-center” title_top_margin=”10″ title_bottom_margin=”10″ subtitle_top_margin=”0″ subtitle_bottom_margin=”10″ text_top_margin=”0″ text_bottom_margin=”0″ use_custom_fonts_title=”true”]
[ld_section_title title=”بزرگسال” alignment=”text-center” title_top_margin=”0″ title_bottom_margin=”0″ subtitle_top_margin=”0″ subtitle_bottom_margin=”0″ text_top_margin=”0″ text_bottom_margin=”0″ use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(202, 203, 205)” css=”.vc_custom_1549292125940{margin-top: -35px !important;}” fs=”20px”]

[ld_section_title title=”شوینده” alignment=”text-center” title_top_margin=”0″ title_bottom_margin=”0″ subtitle_top_margin=”0″ subtitle_bottom_margin=”0″ text_top_margin=”0″ text_bottom_margin=”0″ use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(202, 203, 205)” css=”.vc_custom_1549292110053{margin-top: -35px !important;}” fs=”20px”]

[ld_section_title title=”مادر” alignment=”text-center” title_top_margin=”0″ title_bottom_margin=”0″ subtitle_top_margin=”0″ subtitle_bottom_margin=”0″ text_top_margin=”0″ text_bottom_margin=”0″ use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(202, 203, 205)” css=”.vc_custom_1549292096220{margin-top: -35px !important;}” fs=”20px”]

[ld_section_title title=”سیسمونی” alignment=”text-center” title_top_margin=”0″ title_bottom_margin=”0″ subtitle_top_margin=”0″ subtitle_bottom_margin=”0″ text_top_margin=”0″ text_bottom_margin=”0″ use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(202, 203, 205)” css=”.vc_custom_1549292082422{margin-top: -35px !important;}” fs=”20px”]

[ld_section_title title=”محافظت” alignment=”text-center” title_top_margin=”0″ title_bottom_margin=”0″ subtitle_top_margin=”0″ subtitle_bottom_margin=”0″ text_top_margin=”0″ text_bottom_margin=”0″ use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(202, 203, 205)” css=”.vc_custom_1549292064715{margin-top: -35px !important;}” fs=”20px”]

[ld_section_title title=”استحمام” alignment=”text-center” title_top_margin=”0″ title_bottom_margin=”0″ subtitle_top_margin=”0″ subtitle_bottom_margin=”0″ text_top_margin=”0″ text_bottom_margin=”0″ use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(202, 203, 205)” css=”.vc_custom_1549292191261{margin-top: -35px !important;}” fs=”20px”]

[ld_spacer height=”50px”][ld_section_title title=”معرفی مدیر عامل و سهامدار عمده” title_top_margin=”10″ title_bottom_margin=”10″ subtitle_top_margin=”0″ subtitle_bottom_margin=”10″ text_top_margin=”0″ text_bottom_margin=”0″]

اشتغالزایی شرکت فیروز می تواند الگوی بخش صنعت باشد بنیانگذار کانون معلولین توانا گفت : ایجاد چند صد شغل برای معلولان با محوریت کانون معلولین توانا در سال اقتصاد مقاومتی می تواند الگوی بخش صنعت باشد .

0
تعداد پرسنل
0
درصد معلولین
0
تعداد محصولات
0
سابقه فعالیت
[ld_section_title title=”تالار افتخارات” alignment=”text-center” title_top_margin=”10″ title_bottom_margin=”10″ subtitle_top_margin=”0″ subtitle_bottom_margin=”10″ text_top_margin=”0″ text_bottom_margin=”0″ i_hcolor=”rgb(168, 167, 167)”]
[ld_section_title title=”آخرین اخبار فیروز” alignment=”text-center” title_top_margin=”10″ title_bottom_margin=”10″ subtitle_top_margin=”0″ subtitle_bottom_margin=”10″ text_top_margin=”0″ text_bottom_margin=”0″ i_hcolor=”rgb(168, 167, 167)” css=”.vc_custom_1549442800254{margin-top: 30px !important;}”][ld_blog style=”classic-meta” grid_columns=”3″ show_meta=”no” post_type=”post” posts_per_page=”3″ columns_gap=”15″ bottom_gap=”30″ ib_style=”” ib_border=”” filter_id=”1549439752437-c9a8e3b1-3081″ unique_id=”1549439752438-0d01a7b4-1ed9″ taxonomies=”55″ post_excerpt_length=”15″]
[ld_section_title title=”سازمان های همکار” alignment=”text-center” title_top_margin=”10″ title_bottom_margin=”10″ subtitle_top_margin=”0″ subtitle_bottom_margin=”10″ text_top_margin=”0″ text_bottom_margin=”0″ use_custom_fonts_title=”true” i_hcolor=”rgb(168, 167, 167)” css=”.vc_custom_1549446365461{margin-top: 30px !important;}” color=”rgb(168, 167, 167)”]