رنگ مو

رنگ مو
رنگ طبيعي موها در نژادهاي مختلف، متفاوت است و طيف كاملي از رنگها از سياه به قهوه اي تيره به بلوند به قرمز را شامل مي شود. اين طيف رنگي مربوط به گستردگي رنگدانه ها نيست بلكه فقط دو رنگدانه ملانين مربوط مي باشد. به عبارت ديگر، تفاوت بين موهاي سياه و قرمز در بالانس تعداد و اندازه دانه هاي يوملانين كه مسئول رنگ سياه هستند و فائوملانين 2 كه مسئول رنگ قرمز است، مي باشد.
رنگدانه هاي ملانين در ملانوسيت ها واقع در بالاي ماتريس مو با توليد، اكسيداسيون و پليمريزاسيون تيروسين( آمينو اسيد) توليد مي شوند. دانه هاي ملانين سنتز شده دوك مانند(طول mµ8/1-8/0 و ضخامت mµ 4/0-3/0 )مي باشند و بر روي سلولهاي كورتكس مي نشينند و با آن خارج مي شود. جدول 2  رابطه بين رنگ مو و رنگدانه هاي ملانين را نمايش ميدهد.

جدول 2 رابطه بين رنگ مو و رنگدانه هاي ملانين


موهاي سفيد افراد مخصوصا در نژادهاي مو مشكي، نشان ميدهد توليد ملانين در ملانوسيت متوقف شده است. با افزايش سن ، سفيد شدن موها ابتدا در طرفين سر صورت مي گيرد و بعد در جلوي سر ادامه مي يابد تا هنگاميكه تمام موهاي سر سفيد شوند. 

پاورقي:

1- eumelanin
2- phaeomelanin

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *