خط مشی - گروه بهداشتی فیروز

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

گروه بهداشتی فیروز به عنوان اولین تولید کننده محصولات بهداشتی کودک در ایران خط مشی کیفیت وتوسعه خود را پایه الزامات سیستم مدیریت یکپارچهIMS (استاندارد های ISO 9001:2015، ISO 14001:2015، OHSAS 18001:2007) که قابل دسترسی برای کلیه ذینفعان سازمان می باشد ، به شرح ذیل اعلام می دارد:

۱-مشتری مداری: کسب رضایت مشتریان از طریق نگاهی نو و نظام یافته به شناسائی و تامین نیازحال و آینده مشتریان بر اساس استاندارد های ملی و فراتر از آن و وصول به این مهم از طریق بازنگری محصولات فعلی و تولید محصولات جدید و نیزافزایش کانالهای ارتباط با مشتریان خصوصاً نمایندگان،عاملین فروش ،فروشندگان ومصرف کنندگان.

۲- بهبود مستمر: بکارگیری روشهایی مناسب و موثر بر گرفته از روح حاکم بر سیستمهای مدیریت یکپارچه به منظور ایجاد،درک ضرورتهای بهبود مستمر در تمامی سطوح عملیاتی و تحقیقاتی از جمله طراحی وتولید محصولات ارگانیک

۳- منابع انسانی: توسعه منابع انسانی همکار در تمامی سطوح سازمان با نگاهی ویژه به فلسفه تشکیل سازمان و ارتقاء سطح نگرش به نیروی انسانی محدود ولی توانا(معلول)از طریق شناسایی،دسته بندی نیازهای یادگیری و آموزش آنها به منظور تامین نیاز و کسب نتایج متوازن در حوزه کارکنان،جامعه،مشتریان ،تامین کنندگان و نهایتانتایج کلیدی عملکرد.

۴- تامین کنندگان: باز سازی و بازنگری و ایجاد فضای هم افزایی با تامین کنندگان و پیمانکاران از طریق توافق عملی بربکارگیری سیستم های شناسایی،ارزیابی ،انتخاب و بکارگیری موثر آنها به منظور کسب نتایج مشترک در حوزه تامین نیاز مشتریان.

۵-محیط زیست و شرایط محیط کار: تعهد و تبعیت واقعی و عملی از کلیه الزامات قانونی و قوانین زیست محیطی و مقررات ایمنی و بهداشت و اندازه گیری ها بر اساس دستورالعملها و استانداردهای داخلی و خارجی تعیین شده ای که در صنایع بهداشتی و آرایشی تدوین شده اند و تلاش در جهت پیشگیری از حوادث و مصدومیتهای شغلی و آلودگی های زیست محیطی و همچنین کاهش ریسکهای عملیاتی مرتبط با مخاطرات ایمنی و جنبه های زیست محیطی از طریق طرح توسعه کارخانه و خطوط عملیاتی و ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی در زیر ساختهای سازمان به منظور توجه به مشتریان ،متقاضیان داخلی و خارجی و همسایگان.

۶-توسعه مدیریت نوین: تلاش در جهت توسعه اخذ سایر استانداردهای آزمایشگاهی و اتخاذ رویکردهای مدیریت استراتژیک در سالهای آتی.

خط مشی IMS بیانگر تعهد مدیریت به کیفیت محصولات و استفاده بهینه از منابع ،حفظ و کنترل پیامدهای زیست محیطی، کنترل ریسکهای ایمنی وبهداشت حرفه ای و همچنین به منزله اعلان رسمی و مشخص به کلیه موسسات و سازمانهائی است که نیازمند محصولات و یا داوطلب ارائه هر گونه خدمات به گروه بهداشتی فیروز می باشد.این خط مشی در صورت نیاز ، در زمانهای برگزاری جلسات بازنگری مدیریت مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

من ا… توفیق
مدیرعامل
سید محمد موسوی

محصولات گروه بهداشتی فیروز با دارا بودن بالاترین استانداردهای کیفی در طی تمام سالهای فعالیت، موفق شده تا با جذب اعتماد مشتریان، حضور مداومی در سبد محصولات بهداشتی خانواده ها داشته باشد.

تمامی حقوق مطالب برای “گروه بهداشتی فیروز”محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.