تركيبات شيميايي موي سر

تركيبات شيميايي موي سر
تركيب اصلي تشكيل دهنده مو ، پروتئين مي باشد. تركيبات جزئي ديگر رنگدانه هاي ملانين ، ليپيدها، برخي عناصر و آب مي باشد.
أ‌-    تركيب آمينو اسيد 
مو ، ساختار پروتئينی دارد و عمدتا از پروتئين کراتين تشكيل شده است. پروتئين كراتين از تركيب 18 آمينو اسيد 1 تشكيل شده است. كراتين موي انسان حاوي حدود 50-40%  سيستئين مي باشد. نسبت آمينو اسيدهاي كراتين موي انسان، هيستيدين: ليزين: ارژنين 2در موي انسان 10:3:1 مي باشد كه يك مشخصه براي موي انسان محسوب مي شود.
ب‌-    رنگدانه هاي ملانين
رنگدانه هاي ملانين كمتر از 3% كل تركيبات سازنده مو را تشكيل مي دهد.ت‌-    عناصر
عناصر فلزي كه در مو يافت مي شود شامل مس، روي، آهن، منگنز، كلسيم و منيزيم و غيره مي باشد. علاوه بر اين عناصر فلزي ، تركيبات معدني مانند فسفر و سيليكون نيز وجود دارد.
مقدار اين تركيبات حدود 94/0-55/0 % مي باشد.

ث‌-    ليپيد
ليپيدها در موي اشخاص مختلف، متفاوت مي باشند اما 9-1% كل تركيبات مو را شامل مي شوند. ليپيدهاي بدست آمده از مو و پوست يكسانند. اين ليپيدها به ليپيدهاي خارجي كه از غدد سباسة پوست ترشح مي شوند و ليپيدهاي داخلي كه درون مو مي باشند طبقه بندي مي شوند.

ج‌-    آب
مو آب را جذب ميكند بنابراين درصد آب به رطوبت محيط بستگي دارد. در دمايC° 25 و رطوبت نسبي65%  ( RH)، درصد آب مو 13-12% مي باشد

پاورقي:

1-  آمينو اسيد ها الفبای بيست حرفی برای ساخت پروتئين‌ها  می باشند. در حقيقت اين بيست آمينو اسيد می‌توانند با هر ترکيب و به هر تعدادي در ساختار يک پروتئين دخالت کنند.
2-  histidine:lysine:arginine

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *