انتخاب سركار خانم محمد بيگي بعنوان مدير كنترل كيفيت نمونه استاني

به نام خدا

سركار خانم نسرين محمد بيگي

مديريت محترم كنترل كيفيت 

انتخاب شايسته جنابعالي را از طرف اداره استاندارد استان قزوين بعنوان (مدير كنترل كيفيت نمونه استاني) تبريك عرض نموده و از پروردگار بلند مرتبه موفقيت و سربلنديتان را خواستاريم. 

هيئت مديره، مديرعامل و كاركنان

گروه بهداشتي فيروز 

مطالب مرتبط