پرش لینک ها

Tag: سید محمد موسوی

گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی قزوین با مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز

گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی قزوین با مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز

گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی قزوین با مدیران کانون معلولین توانا و مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز جناب آقای سید محمد موسوی [button link=”http://www.firooz.com/video/goftegoei-khabari.wmv” color=”#f54343″ size=”3″ style=”1″ dark=”0″ radius=”auto” target=”self”]دریافت فایل[/button]

از صندلی چرخ دار تا چرخ های صنعت ایران

از صندلی چرخ دار تا چرخ های صنعت ایران

از صندلی چرخ دار تا چرخ های صنعت ایران – با سید محمد موسوی مصاحبه ماهنامه کارآفرین ناب با مدیر عامل شرکت گروه بهداشتی فیروز مشاهده متن مصاحبه [document file=”http://www.firooz.com/wp-content/uploads/2013/04/karafarin_28-end.pdf” width=”600″ height=”400″] دریافت فایل پی دی اف مصاحبه ***  از صندلی چرخ دار تا چرخ

مصاحبه تلویزیونی مدیر عامل گروه بهداشتی فیروز (۷)

مصاحبه تلویزیونی مدیر عامل گروه بهداشتی فیروز (۷)

مصاحبه تلویزیونی مدیر عامل گروه بهداشتی فیروز (۷) مصاحبه اختصاصی جناب آقای سید محمد موسوی مدیریت عامل محترم گروه بهداشتی فیروز در برنامه نگاه سه از شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران. [button link=”http://www.firooz.com/video/m-moosavi-part7.wmv” color=”#f54343″ size=”3″ style=”1″ dark=”0″ radius=”auto” target=”self”]دریافت فایل[/button]

مصاحبه تلویزیونی مدیر عامل گروه بهداشتی فیروز (۶)

مصاحبه تلویزیونی مدیر عامل گروه بهداشتی فیروز (۶)

مصاحبه تلویزیونی مدیر عامل گروه بهداشتی فیروز (۶) مصاحبه اختصاصی جناب آقای سید محمد موسوی مدیریت عامل محترم گروه بهداشتی فیروز در برنامه نگاه سه از شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران. [button link=”http://www.firooz.com/video/m-moosavi-part6.wmv” color=”#f54343″ size=”3″ style=”1″ dark=”0″ radius=”auto” target=”self”]دریافت فایل[/button]

مصاحبه تلویزیونی مدیر عامل گروه بهداشتی فیروز (۵)

مصاحبه تلویزیونی مدیر عامل گروه بهداشتی فیروز (۵)

مصاحبه تلویزیونی مدیر عامل گروه بهداشتی فیروز (۵) مصاحبه اختصاصی جناب آقای سید محمد موسوی مدیریت عامل محترم گروه بهداشتی فیروز در برنامه نگاه سه از شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران. [button link=”http://www.firooz.com/video/m-moosavi-part5.wmv” color=”#f54343″ size=”3″ style=”1″ dark=”0″ radius=”auto” target=”self”]دریافت فایل[/button]

مصاحبه تلویزیونی مدیر عامل گروه بهداشتی فیروز (۴)

مصاحبه تلویزیونی مدیر عامل گروه بهداشتی فیروز (۴)

مصاحبه تلویزیونی مدیر عامل گروه بهداشتی فیروز (۴) مصاحبه اختصاصی جناب آقای سید محمد موسوی مدیریت عامل محترم گروه بهداشتی فیروز در برنامه نگاه سه از شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران. [button link=”http://www.firooz.com/video/m-moosavi-part4.wmv” color=”#f54343″ size=”3″ style=”1″ dark=”0″ radius=”auto” target=”self”]دریافت فایل[/button]