پرش لینک ها

Tag: سردار غیاثی

روح و کالبد مجموعه فیروز از سرمایه و قدرت الهی نشا ت میگیرد

روح و کالبد مجموعه فیروز از سرمایه و قدرت الهی نشا ت میگیرد

بازدید و دیدار سردار غیاثی از شرکت گروه بهداشتی فیروز: روح و کالبد مجموعه فیروز از سرمایه و قدرت الهی نشا ت میگیرد نشست مشترک بنیان گذار کانون توانا سید محمد موسوی و سردار داوود غیاثی فرمانده رزمندگان غرب و شمالغرب کشور . در ابتدایی