مــــــو

مــــــو

مــــــو
ساختار موي انسان بين هفته نهم تا ماه چهارم جنيني شكل مي پذيرد. در جنين انسان، موها به ترتيب از سر تا پايين بدن تشكيل مي شوند. اولين موها در ابرو، بالاي لب و پايين چانه و بعد در سر و صورت ظاهر مي شوند. موهاي جديدي كه در مرحله جنيني مي رويند، موهاي جنيني 2 ناميده مي شوند كه به شدت نازك و كوتاه هستند. بعد از تولد ساختار جديدي از موها ايجاد نمي شود. در 8 ماهگي موهاي جنيني ريخته و با موهاي كركي2 جايگزين مي شوند. كل بدن انسان با موهاي كركي پوشيده شده است كه با گذر زمان، موهاي بعضي از قسمتهاي بدن، به موهاي انتهايي 3 تبديل مي شوند. پيدايش موهاي انتهايي با سن بلوغ، وضعيت بدن و جنسيت متغير است. 

شكل 1 طبقه بندي موهاي بدن

همانطور كه قبلا ذكر گرديد، تعداد موهاي انسان پس از تولد افزايش نمي يابد. گزارش شده است كه تعدادموها در سر خانمها  به شرح ذيل است:
موهاي بور 140.000
موهاي قهوه اي 109.000
موهاي مشكي 102.000
موهاي قرمز 88.000
يک شاخه مو شامل:

  • ساقه مو، قسمتی که از پوست خارج شده و قابل رويت است.
  • فوليکول مو، مسيری لوله مانند در ناحيه درم( غشا داخلي پوست) که ريشه مو در آنجا رشد می کند، می باشد.

با توجه به اينكه فوليكول محل رويش مو مي باشد، در ذيل به توضيح ساختار فوليكول پرداخته مي شود.

ساختار فوليكول مو

فوليکول يک ناحيه اختصاصی از اپيدرم(غشا خارجي پوست) است که به طرف پائين و در داخل لايه درم(غشا داخلي پوست) رشد کرده است(شكل2).

 


شكل 2 فوليكول مو

به قسمت انتهايي فوليكول مو، پياز مو گفته مي شود كه در پائين پياز مو، پاپيلاي درم را مي توان مشاهده كرد(شكل 3 ). پاپيلاي مو حاوي عروق خوني، اعصاب و سلولهاي رنگدانه اي است.
بنابراين ناحيه فعال تقسيم سلولي و زندة مو، در اطراف پاپيلا و در ناحيه پياز مو قرار دارد.

 

شكل 3  پياز مو


سلولهاي اپيدرم در اطراف پاپيلا ، سلولهاي ماتريس نام دارند.  سلولهاي ماتريس تكثير مي شوند و ستوني از سلولهاي كراتيني را به وجود مي آورند كه شفت مو نام دارد و در غلاف داخلي ريشه قرار دارد. در طي اين فرآيند كانال مو تشكيل مي شود.


شكل
 4 الف: كانال مو، ب: ساختار شاخه مو

توده اي از شفتهاي مو كه از سلولهاي بلندكراتيني تشكيل شده اند، بهم مي پيوسته و كورتكس ناميده مي شوند. در برخي از موها، لايه مدولا نيز وجود دارد. كوتيكول، كه كورتكس  را احاطه كرده است از يك تك ريسمان سلولي در بالب  تشكيل شده است كه به پنج تا ده لايه رويهم تبديل مي شود. از بيرون كوتيكول فلس مانند است.
همانطور كه در شكل 4 نمايان است، غلاف داخلي ريشه به سلولهاي كوتيكول روي هم خوابيدة موهاي در حال رشد پيوسته است و با آن حركت مي كند اما سلولهاي كراتيني با خارج شدن مو از پوست، پوسته پوسته مي شوند.
سه برامدگي در ديواره پشتي ناحيه اي كه پاپيلا را در خود فرا گرفته است، قرار دارد:

1.    غدد اپوكرين عرق 4
اين نوع غدد عرق به انتهای منافذ مو ختم می‌شوند و از زمان رشد مو‌های سطح بدن فعال می‌شود.

2.    غدد سباسه 5
اين غدد، چربي اي ترشح مي کند كه ساقه مو را با نرم کردن و روغني کردن محافظت کنند .

3.    عضله راست كننده مو 6
فوليکول به يک عضله کوچک متصل مي شود كه اين ماهيچه مي تواند قدرت استواري و راست کردن به مو ببخشد.


پاورقي:

1- lanugo
2 -vellus hair
3- terminal hair
4 – Apocrine gland
5- Sebaceous gland
6 – arrector pili muscle

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *