Skip links

معرفی رویکردهای اجتماعی شرکت فیروز و کانون معلولین توانا

معرفی رویکرد های اجتماعی شرکت فیروز و کانون معلولین توانا به سازمانهای مردم نهاد حاضر در نشست فعالان حقوق بشر سازمان ملل متحد
ژنو – ۲۲ مارس۲۰۱۷

.

.

 

Leave a comment

Name*

Website

Comment

  1. ًًمن معلم بچه های نابینا هستم. دانش آموزان شهرستانی از مناطق محروم ایران که در مدرسه شبانه روزی در تهران درس می خوانند. اندیشه های بی نظیر، عالی و مثبت جناب موسوی را بإرها و بارها در کلاس تکرار می کنم. ایشان الگو و اسطوره من و دانش آموزان من هستند . کسانی که آرزو دارند در آینده کارآفرین و نجات دهنده ی شهر و روستایشان باشند. یک فیلم و دو فیلم و… از ایشان تشنگی ما را در دانستن رفع نمی کند. نیازمند سخنرانی ها و کلاس های بیشتر از ایشان هستیم.