Skip links

شرکت فیروز همچون یک دانشگاه است ودر آن به جای محصول ارزش آفرینی تولید می شود

سید محمد موسوی بنیان گذار کانون توانا  در نشست صمیمی  با استاندار قزوین  و  هیئت همراه گفت: ما معلولیت را یک توفیق الهی  ومحدودیت جسمی می دانیم چرا که انسان از پی محدودیت به سازندگی رسید  ما چون محدودتریم باید سازنده تر باشیم  ما امروز تلاش کردیم درجامعه دست به سازندگی بزنیم  امروز دنیا، دنیای فکرها و اندیشه هاست کانون معلولین امروز به عنوان یک مدلینگ برتردر حوزه اشتغال وتوانمندسازی درسطح ملی و بین المللی مطرح است ما با همکاری آموزش پرورش تلاش کردیم اولین همایش توانمند سازی معلمین  اول ابتدایی را در شهر قزوین اجرا کنیم این حرکت باعث ارتقا اگاهی معلمان نسبت به دانش آموزان شد واین برنامه نشان داد که معلولین می توانند با فکر اندیشه سازنده تر از دیگران باشند.

مدیرعامل شرکت گروه بهداشتی فیروز در ادامه افزود :  شر کت فیروز یک دانشگاه است ما دراین دانشگاه به جای محصول ارزش تولید می کنیم  امروز در جامعه خود  یک حرکت استثنایی کرده ایم حرکتی که در جهت بهبود وضعیت اقصادی ، فرهنگی ،پزشکی افراد دارای محدودیت است صورت گرفته است ما امروز به همت خود به جایگاه واقعیمان در جامعه رسیده ایم ماتنها شرکتی هستیم از اتوماسیون استفاده نکردیم با شناسایی ایستگاههای مناسب  برای ۹۲درصد از معلولین اشتغال ایجاد نماییم.

ما ازتمام مدیران ومسئولان بخاطر همکاری با کانون توانا کمال تشکر را داریم ما از دولتمردان انتظار داریم که بستر شکوفایی را برای حضور اجتماعی معلولین در جامعه فراهم سازند چون این عزیزان نشان دادند نسبت به دیگران در جامعه سازنده ترند ما خواستاراحیای حقوق اجتماعی معلولین در جامعه هستیم حضور شما و همراهان در شرکت فیروز را به فال نیک می گیریم امید واریم درآینده شاهد حل مسائل ومشکلات معلولین درجامعه از طرف مسئولین باشیم.

Leave a comment

Name*

Website

Comment