سند استراتژیک گروه بهداشتی فیروز
سند استراتژیک گروه بهداشتی فیروز

۱-آرمان:
ما بر آنیم که در سطح بین الملل و در حوزه مسئولیت اجتماعی الگوی تمام عیاری جهت اشتغال زائی برای معلولین باشیم . بدین جهت آرمان خود را خلق دنیای سرشار از امید و عشق به زندگی با ایجاد فضای اشتغال و انتقال دانش اشتغال زایی و خود اتکایی برای تمامی معلولین جهان بر گزیده ایم .

۲- چشم انداز:
ایجاد برترین شرکت اقتصادی کشور تا ۵ سال آتی با رویکرد بکارگیری معلولین و خلق فضای کسب و کار شایسته در کلیه ابعاد اجتماعی ، عملکردی و اقتصادی و با حفظ و توسعه سرمایه های انسانی سطح کیفیت محصولات تولیدی مادر کودک

۳-ماموریت:
تولید و عرضه انواع محصولات با کیفیت شوینده ، آرایشی و بهداشتی کودک و بزرگسال

۴-فلسفه وجودی:
به کارگیری منافع مادی و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی شرکت در خدمت مسئولیتهای اجتماعی

۵- وجه تمایز:
کیفیت مناسب محصولات تولیدی
جذب سرمایه انسانی معلول

۶-ارزشهای ما:
فـرآیند گرایی باور اصلی ماست
یـاری جستن و اخذ مشورت از کارکنان جهت تقویت کار تیمی
رشد و اشتغال را برای معلولین فرآهم می نماییم
وکیل خدا بر سرمایه الهی هستیم
زندگی و امید را برای همکاران به ارمغان می آوریم