خط مشی

sild-mahsolat

خط مشی

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

گروه بهداشتی فیروز به عنوان اولین تولید کننده محصولات بهداشتی کودک در ایران خط مشی کیفیت و توسعه خود را پایه الزمات سیستم مدیریت یکپارچهIMS (استاندارد های ISO 9001:2008، ISO 14001:2004، OHSAS 18001:2007) که قابل دسترسی برای کلیه ذینفعان سازمان می باشد، به شرح ذیل اعلام می دارد:

۱-مشتری مداری: کسب رضایت مشتریان از طریق نگاهی نو و نظام یافته به شناسائی و تامین نیاز حال و آینده مشتریان و وصول به این مهم از طریق بازنگری محصولات فعلی و تولید محصولات جدید و نیز افزایش کانالهای ارتباط با مشتریان خصوصاً نمایندگان، عاملین فروش، فروشندگان و مصرف کنندگان.

۲- بهبود مستمر: بکارگیری روشهایی مناسب و موثر بر گرفته از روح حاکم بر سیستمهای مدیریت یکپارچه به منظور ایجاد، درک ضرورتهای بهبود مستمر در تمامی سطوح عملیاتی و تحقیقاتی از جمله طراحی و تولید محصولات ارگانیک

۳- منابع انسانی: توسعه منابع انسانی همکار در تمامی سطوح سازمان با نگاهی ویژه به فلسفه تشکیل سازمان و ارتقاء سطح نگرش به نیروی انسانی محدود ولی توانا (معلول) از طریق شناسایی، دسته بندی نیازهای یادگیری و آموزش آنها به منظور تامین نیاز و کسب نتایج متوازن در حوزه کارکنان، جامعه، مشتریان، تامین کنندگان و نهایتا نتایج کلیدی عملکرد.

۴- تامین کنندگان: بازسازی و بازنگری و ایجاد فضای هم افزایی با تامین کنندگان و پیمانکاران از طریق توافق عملی بر بکارگیری سیستم های شناسایی، ارزیابی، انتخاب و بکارگیری موثر آنها به منظور کسب نتایج مشترک در حوزه تامین نیاز مشتریان.

۵-محیط زیست و شرایط محیط کار: تعهد و تبعیت واقعی و عملی از کلیه الزامات قانونی و قوانین زیست محیطی و مقررات ایمنی و بهداشت و اندازه گیری ها بر اساس دستورالعملها و استانداردهای داخلی و خارجی تعیین شده ای که در صنایع بهداشتی و آرایشی تدوین شده اند و تلاش در جهت پیشگیری از آلودگی ها از طریق طرح توسعه کارخانه و خطوط عملیاتی و ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی در زیر ساختهای سازمان به منظور توجه به مشتریان، متقاضیان داخلی و خارجی و همسایگان.

۶-برنامه ریزی استراتِژیک: برنامه ریزی راهبردی در راستای اهداف کلان سازمان و طرح ریزی اهداف خرد با تلاش کلیه مدیران و کارکنان جهت دستیابی به افق های چشم انداز سازمان.

خط مشی IMS بیانگر تعهد مدیریت به کیفیت محصولات و استفاده بهینه از منابع، حفظ و کنترل پیامدهای زیست محیطی، کنترل ریسکهای ایمنی و بهداشت حرفه ای و همچنین به منزله اعلان رسمی و مشخص به کلیه موسسات و سازمانهائی است که نیازمند محصولات و یا داوطلب ارائه هر گونه خدمات گروه بهداشتی فیروز می باشد.

من ا… توفیق
مدیرعامل
سید محمد موسوی